• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  22.09.2020

Općinska izborna komisija Maglaj: POZIV ZA PREDSJEDNIKE MJESNIH ZAJEDNICA

 

Na osnovu odredbe člana 19.stav 1. Pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz Centralnog biračkog spiska, a u vezi odredbom člana 3. 14. stav 1.tačka a ) Izbornog zakona BiH Općinska izborna komisija Maglaj

 

 P O Z I V A

SVE PREDSJEDNIKE MJESNIH ZAJEDNICA

 NA PODRUČJU OPĆINE MAGLAJ

da na osnovu svojih evidencija, u pisanoj formi dostave podatke o svim licima koja imaju biračko pravo i koja žele glasati na Lokalnim izborima u BiH na dan 15.11.2020. godine, a nisu to u mogućnosti učiniti na redovnom biračkom mjestu radi vezanosti za svoje domove zbog starosti, bolesti ili invaliditeta.

Podaci obavezno treba da sadrže slijedeće:

1.pisanu izjavu birača da na dan izbora želi da glasa u svom domu putem mobilnog tima, koja obavezno sadrži ime i prezime, datum rođenja, JMBG, punu adresu prebivalište-ulica i kućni broj, te kontakt telefon i

2.medicinsku dokumentaciju o bolesti ili invaliditetu birača kao uslov za njegovo kućno liječenje.

Shodno odredbi člana 19.stav 5. Pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz Centralnog, Centralna izborna komisija BiH će razmotriti dostavljenu dokumentaciju, te utvrditi i sačiniti izvod iz konačnog Centralnog biračkog spiska za ovu kategoriju birača i omogućiti da glasaju putem mobilnog tima u njihovom domu.

Tražene podatke potrebno je dostaviti u pismenoj formi Centru za birački spisak ili Općinskoj izbornoj komisiji Maglaj (zgrada Općine Maglaj, kancelarija broj 24. i 66. ili putem pošte na adresu Viteška bb 74250 Maglaj sa naznakom za Općinsku izbornu komisiju- mobilni tim), i to najkasnije do 09.10.2020. godine.

 IZJAVA