• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  21.09.2020

ZAPISNIK o provedenom postupku dodjele mjesta u biračkim odborima ovjerenim političkim subjektima u osnovnoj izbornoj jedinici 042A Maglaj za Lokalne izbore 2020. godine


I

Postupak dodjele mjesta u biračkim odborima političkim subjektima propisan je Pravilnikom o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora i isti podrazumijeva slijedeće:

*Centralna izborna komisija BiH dostavlja svim izbornim komisijama listu političkih subjekata koji su ovjereni za učestovanje na izborima u toj izbornoj jedinici, sa redoslijedom političkih subjekata utvrđenim na osnovu žrijebanja koji je provela Centralna izborna komisija BiH.

*Popunjavanje mjesta u biračkim odborima vrši se na način da se odabere prvo biračko mjesto s liste biračkih mjesta i članstvo u biračkom odboru za to biračko mjesto popunjava se nazivom političkih subjekata s liste političkih subjekata prema redoslijedu koji je utvrđen žrijebanjem i dostavljen od strane Centralne izborne komisije BiH, dok se ne popuni ukupno članstvo tog biračkog odbora.

*Nakon toga se bira slijedeće biračko mjesto s liste i članstvo u biračkom odboru popunjava se narednim nazivima političkih subjekata s liste političkih subjekata.

*Postupak se ponavlja za svako biračko mjesti do konačnog popunjavanja svih mjesta u biračkim odborima za sva biračka mjesta.

*Mjesta zamjenika članova biračkih odbora popunjavaju se iz istih političkih subjekata koji su žrijebanjem određeni za popunjavanje članstva za dato biračko  mjesto.

*Popunjavanje mjesta u mobilnim timovima vrši se u skladu s redoslijedom političkih subjekata koji je utvrđen prilikom žrijebanja za poziciju na glasačkom listiću, a nastavlja se od političkog subjekta kojem je posljednjem dodijeljeno mjesto u biračkom odboru.

TABELA 1 - LISTA OVJERENIH POLITIČKIH SUBJEKATA ZA OSNOVNU IZBORNU JEDINICU

TABELA 2 - PREGLED KONAČNE DODJELE MJESTA U BIRAČKIM ODBORIMA

Na osnovu navedene instrukcije ovjereni politički subjekti za ovu izbornu jedinicu pojedinačno su dobili mjesta u biračkim odborima, kako slijedi: TABELA 3

Primjedbi na proceduru dodjele mjesta od strane prisutnih predstavnika političkih subjekata, nije bilo.

II


Općinska izborna komisija Maglaj

POZIVA POLITIČKE SUBJEKTE


da dostave prijedloge za članove i njihove zamjenike u biračkim odborima prema rezultatima dodjele najkasnije u roku od 7 dana od dana dodjele mjesta u biračkim odborima.


Svoje prijedloge politički subjekti treba da dostave na obrascu SG-1, izjavu predloženog člana biračkog odbora, svojeručno potpisanu od predloženih kandidata i ovjerenu pečatom i potpisom ovlaštenog lica političkog subjekta.


Općinska izborna komisija Maglaj će voditi računa o multietničkom sastavu biračkog odbora, kao i o spolnoj zastupljenosti, gdje to bude moguće.


Primjerak zapisnika sa rezultatima dodjele se odmah uručuje prisutnim predstavnicima političkih subjekata što navedeni potvrđuju svojim potpisom na tabeli evidencije prisutnih predstavnika političkih subjekata, dok će se predstavnicima koji nisu bili prisutni dostaviti naknadno.