• Viteška ulica br. 4
 • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  08.09.2020

JAVNI POZIV za odabir kandidata za pokretanje start-up biznisa u okviru Projekta „STARTER“ 2020.

 

Predmet Javnog poziva je odabir kandidata za pokretanje start-up biznisa u okviru Projekta „Starter – edukativni program za poboljšanje mogućnosti za samozapošljavanje 2020.“, koji implementira Općina Maglaj.

Projekat ima za cilj promovisati poduzetnički duh i poboljšati vještine mladih i nezaposlenih osoba, kako bi se generisale nove poslovne ideje, pružila podrška razvoju novih preduzeća i otvaranju novih radnih mjesta.

Program odabira kandidata za pokretanje start-up biznisa, obuhvata takmičenje u sticanju potrebnih znanja i vještina iz poduzetništva, pisanje vlastitih poslovnih planova i mogućnosti učestvovanja u takmičenju za najbolje poslovne ideje.

Općina Maglaj kao glavni finansijer Projekta u Budžetu Općine Maglaj za 2020. godinu na ovoj poziciji predvidila je 30.000,00 KM za sufinansiranje zapošljavanja mladih poduzetnika.

Finansijska podrška za najbolje ocjenjene takmičare će biti u iznosima od 3.000 do 5.000 KM, u zavisnosti od kvalitete ocjenjenih biznis planova, uz uslov registracije samostalnog biznisa na području općine Maglaj.

Start-up trening uključuje sljedeće:

 • *Trenere - poslovni savjetnici Odjeljenje za lokalni razvoj, biznis i poduzetništvo (ili certificirana Agencija).
 • *Mjesto održavanja treninga - Sala Općinskog vijeća Maglaj.
 • *Jednodnevni ili dvodnevni trening (zavisno od broja prijavljenih kandidata).
 • *Maksimalno 20 učesnika na treningu.

Ko može učestvovati na start-up treningu:

 • *Potencijalni mladi poduzetnici
 • *Da se isti nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje Maglaj (prednost imaju kandidati sa dužim vremenom provedenim na evidenciji nezaposlenih)
 • *Da imaju prijavljeno prebivalište na području općine Maglaj.
 • *Nivo obrazovanja – minimalno III stepen stručne spreme

 

Prijave za učešće u Start-up programu podrške obuhvataju:

 • *Obrazac prijave (preuzima se u zgradi Općine ili na web stranici www.maglaj.ba)
 • *Kopiju lićne karte i CIPS potvrdu
 • *Potvrdu Biroa rada Maglaj da se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba
 • *Kopiju diplome – minimalno srednja stručna sprema III stepen

dostavljati u zatvorenim kovertama s naznakom: Prijava na Javni poziv za odabir kandidata za pokretanje start-up biznisa u okviru Projekta „STARTER“ 2020.

 

Adresa: Općina Maglaj, Služba za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva

             Kancelarija br. 40.,  ul. Viteška br.4. Maglaj

 

Rok za podnošenje prijava za učešće na Start-up projektu je 23.09.2020. godine (srijeda) do 16,00 sati.

 

Datum i mjesto održavanja treninga:

 • *Sala Općinskog vijeća Maglaj 24.09.2020. godine (četvrtak) sa početkom u 9,00 sati.

 

Obrazac prijave i detaljnije informacije o Javnom pozivu se mogu dobiti u općinskoj Službi za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva i na web stranici Općine Maglaj www.maglaj.ba.

 

Zahtjev možete preuzeti OVDJE