• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  22.03.2013

Međunarodna kampanja za zabranu mina

Povodom 14. godišnjice stupanja na snagu Konvencije o zabrani mina, Međunarodna kampanja za zabranu mina (ICBL) pokreće inicijativu „ posudi svoju nogu “ čiji je cilj rješavanje problema mina u svijetu.
Cilj kampanje je da se povodom 4. aprila/travnja svjetskog Dana borbe protiv mina skrene pažnja na posljedice prisustva mina i pruži podrška žrtvama mina u procesu oproravka i integracije.
Imajući u vidu situaciju u BiH, kao i u Općini Maglaj, naglasak kampanje će biti na žrtve mina, te će se slogan „ Bosna i Hercegovina bez novih žrtava mina “ biti okosnica sprovođenja kampanje.
Kampanju u BiH će sprovesti nevladina organizacija „ Inicijative preživjelih od mina “ uz podršku Razvojnoga programa Ujedinjienih nacija (UNDP), ICBL-a, Centra za uklanjanje mina (BH MAC) i Koalicijom za uključivanje protuminskih akcija u razvojne programe.
U tom smislu, u dogovoru sa predstavnikom nevladine organizacije „Inicijative preživjelih od mina“ terenski ured iz Doboja dana 27.03.2013. godine početkom u 11,00 sati u sali hotela Galeb u Maglaju, u zajedničkoj organizaciji Udruženja građana civilnih žrtava rata, Službe civilne zaštite općine Maglaj i IPM-a iz Doboja održati će se sastanak na kojem bi trebali uzeti učešće, pored pomenutih, predstavnik Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti općine Maglaj, predstavnik Općinske organizacije crvenog krsta/križa, predstavnik Policijske stanice Maglaj, predstavnici osnovnih i srednjih škola kao i neko od preživjelih stradalnika od mina.
Pozivamo medije da podrže pomenutu kampanju i poprate planirane aktivnosti koje se završavaju 4. aprila/travnja, svjetskog dana borbe protiv mina, kome će i Službe civilne zaštite Općine Maglaj dati svoj doprinos.