• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  04.08.2020

Danas Javna rasprava o Nacrtu izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj –sjeverni dio“

 

Obavještavaju se građani Općine Maglaj da će se danas 04.08.2020. godine sa početkom u 17,00 sati u kino sali JU Dom kulture "Edhem Mulabdić" održati Javna rasprava o Nacrtu izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj –sjeverni dio“ .

Izmjena Regulacionog plana „Centar Maglaj –sjeverni dio“ obuhvata zemljište označeno sa  k.č. broj: 535/1 „BARA“, prilazni put u površini od 257 m2, i zemljište označeno sa k.č. broj: 536/2 „KOD KARTONAŽE“, pašnjak I klase u površini od 649 m2, vlasništvo „DŽINO“d.o.o. Maglaj, koje se nalazi u sjevernom dijelu grada na uglu ulica 1. marta i ulice Bosanska i graniči sa izgrađenom saobraćajnicom kružnog toka. 

Izmjenom Regulacionog plana bi se u odnosu na opredijeljenu namjenu po Regulacionom planu, planiranu izgradnju poslovnog objekta izložbeni prodajni salon – salon namještaja dimenzija 14,0 m x 9,0 m spratnosti Po+VP+3+Pt, izvršile izmjene namjene i razmještaja objekata, parcelacije, i građevinskih i regulacionih linija te prema uslovima i propisima za izgradnju ove vrste objekata  i standardima zaštite okoliša opredijelila izgradnju objekta BENZINSKE PUMPE.

Prijedlogom rješenja u okviru kompleksa Poslovnog objekta BENZINSKE PUMPE se predviđaju  objekti uslužno-prodajne namjene (caffe bar i prodavnica), dimenzija 12,0 x 6.0 m, samouslužna praonica dimenzija 6,0 x 4,0 m, spratnosti P (prizemlje) i polukružna nadstrešnica u okviru koje bi se nalazio rezervoar sa tri komore ukupnog kapaciteta od 29990 l koji bi od kružnog toka bili odvojeni AB zidom visine 1,20 m. U okviru kompleksa predviđa se i izgradnja 6 parking mjesta.

Ulaz i izlaz se predviđaju iz ulice Bosanska prema ulici 1. marta.

Pozivaju se zainteresovani građani općine Maglaj, posebno vlasnici nekretnina i korisnici prostora u širem obuhvatu izmjene Regulacionog plana, prostor kružnog toka i ulice 1.marta i Bosanske ulice da prisustvuju Javnoj raspravi i daju svoje primjedbe i sugestije.                                                    

Download