• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  18.03.2013

Sastanak Partnerske grupe

15. marta uz podršku ILDP tima, UNDP-a BiH održan je sastanak Partnerske grupe za implementaciju strategije razvoja općine Maglaj.
Na sastanku je prezentiran plan implementacije za 2013. godinu sa finansijskim planom i posebnim osvrtom na neke specifične projekte.
Uz određene sugestije i komentare prisutnih članova Partnerske grupe, generalna je ocjena da je plan realan i primjeren aktuelnoj situaciji i da kao "živi" dokument predstavlja dobru osnovu za transparentnu implementaciju strateškog plana općine Maglaj.
Sastanku su prisustvovali tridesetak članova Partnerske grupe,moderator Mirna Dabić te predstavnici ILDP tima, Amela Gačanović i Zorica Prokić.