• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  04.10.2011

Sa sastanka općinskog načelnika i generalnog direktora kompanije "Natron - Hayat"...

Nedovršeno uređenje deponije Nekolj, pitanja iz oblasti vodosnabdjevanja grada Maglaja i mogućnosti eventualne toplifikacije grada iz kompanije „Natron – Hayat“ bili su tema sastanka općinskog načelnika Mehmeda Mustabašića i njegovih saradnika sa predstavnicima ove firme na čelu sa generalnim direktorom Avinashom Tanejaom.
Naglašena je volja i sa jedne i sa druge strane da se pristupi sistemskom rješavanju pomenutih problema, a na sastanku je razgovorano o tome šta je i koliko ko uradio u proteklom periodu, te o konkretnim zadacima koje bi trebalo uraditi kako bi poslovi bili realizovani, a na dobrobit svih koji ovdje žive.
Tako je, između ostalog, zaključeno da se oformi stručna grupa koja treba da izađe na teren, izvrši procjenu stanja i pruži osnovne elemente i pokazatelje po pitanju fizičkog razgraničenja komunalne i industrijske deponije, odnosno predloži konačno razrješenje imovinskih odnosa.
„Prvi konkretni koraci su napravljeni i iskreno se nadam da će ovaj sastanak i zaključci biti od značaja za budući zajednički rad. Ne treba zaboraviti da je „Natron – Hayat“ jedna od najboljih bh privatizovanih firmi, da je u proteklom periodu pažnja bila usmjerana ka modernizaciji firme i tržišnom privređivanju, ali došlo je vrijeme kada trebamo otvoriti i ova pitanja“, rekao je nakon sastanka načelnik Mustabašić, koji je čestitao menadžmentu „Natron – Hayat“-a na dosadašnjim rezultatima.