• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  16.07.2020

Održana druga sjednica Općinskog razvojnog tima

 

Danas je održana druga sjednica Općinskog razvojnog tima- Komisije za izradu "Strategije razvoja općine Maglaj 2021-2027. godine" u sali Općinskog vijeća JU Dom kulture "Edhem Mulabdić".

Na sjednici je razmatran sljedeći dnevni red:

1.Prezentacija situacione ( socio-ekonomske ) analize,

2.Priprema SWOT analize,

3.Usklađivanje dinamičkog plana i rokova za izradu strategije,

4. Razno.