• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  08.07.2020

Javni poziv za uključivanje u proces izrade “Strategije razvoja općine Maglaj 2021.-2027. godina”

Općina Maglaj je pokrenula proces izrade “Strategije razvoja općine Maglaj 2021.-2027. godina”, i nakon provedenih pripremnih radnji otpočela proces izrade Strateške platforme.


“Strategije razvoja općine Maglaj 2021.-2027. godine” je krovni, multisektorski strateški dokument općine Maglaj, koji definira javne politike, usmjerava razvoj zacrtanim strateškim ciljevima i prioritetima i predstavlja putokaz za sveukupni razvoj općine a koji treba da podstiče budući rast i razvoj zajednice imajući u vidu društvenu, ekonomsku sferu i aspekte zaštite i unapređenja životne sredine i prostora.


Shodno Zakonu o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH i Uredbi o izradi strateških dokumenata u FBiH, te opredjeljenju Općinskog razvojnog tima, pozivaju se svi zainteresirani akteri, da sudjeluju i daju svoj doprinos u kreiranju lokalnog razvoja – u skladu sa svojim kompetencijama i interesima a u cilju ujednačavanja šansi u razvoju, otvorene koordinacije, ravnopravnosti i pravičnosti, partnerstva, transparentnosti u ostvarenju zajedničkog nam cilja, prosperitetnog Maglaja kao ugodnog ambijenta za život, rad i odmor.


Uvažavajući činjenicu da postavljanje ciljeva i želja podrazumijeva i predlaganje načina rješavanja istih te realnost i utemeljenost u stvarnosti, poziv se odnosi na sve građane, Maglajlije, institucije, udruženja građana, privredne subjekte, zadruge, nevladine organizacije, mjesne zajednice, sportske klubove i dr...

Vaše eventualne prijedloge, sugestije, kreativne i produktivne ideje za proaktivno planiranje razvoja našega Maglaja, u obliku definisanih ciljeva, prioriteta, mjera ili konkretnih projekata, možete uputiti putem maila: strategija@maglaj.ba odnosno dostaviti pismeno na adresu Općine Maglaj ili u Pisarnici Općine Maglaj-Šalter sala.

Očekujemo i radujemo se Vašim idejama i prijedlozima !