• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  03.07.2020

Održana 8. redovna sjednica Općinskog štaba civilne zaštite

 

Danas je održana 8. redovna sjednica Općinskog štaba civilne zaštite gdje je između ostalog razmatrana trenutna situacija u pogledu pandemije COVID-19 na području općine Maglaj i aktuelna situacija u pogledu migrantske krize.  

Na dnevnom redu je bio i Izvještaju o radu Općinskog štaba civilne zaštite za vrijeme stanja nesreće izazvane pojavom korona virusa koji je jednoglasno prihvaćen, zatim Izvještaj o prikupljanju, raspodjeli i korištenju sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2019. godinu, te Informacija o pokretanju procedure za izradu Plana zaštite i spašavanja za područje općine Maglaj.

Članovi Općinskog štaba civilne zaštite razmatrajući aktuelnu situaciju sa korona virusom, konstatovali su da trenutno nema zaraženih na području općine Maglaj, ali bez obzira na navedeno,  da nema opuštanja i da je obavezno poštivanje preporuka koje su na snazi.

„Poruka sa Štaba jeste da još uvijek pokušavamo da se pridržavamo preporuka koje su na snazi, nošenje maski u zatvorenim prostorima, socijalna distanca, higijensko-epidemiološke mjere i naravno izbjegavanje bespotrebnih kontakata, pogotovo kontakata gdje su trenutno aktivna žarišta. I još jedna bitna tačka na današnjoj sjednici jeste migrantska kriza na području BiH. Informisani smo od strane komandira Policijske stanice g. Mušića o situaciji na području općine Maglaj i šta poduzeti da ne bi došlo do narušavanja javnog reda i mira i povećanog broja migranata“, kazao je načelnik općine Mirsad Mahmutagić.