• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  24.06.2020

Općina Maglaj- članica SMARTER Platforme

 

Općina Maglaj se pridružila SMARTER Platformi od samog početka njenog djelovanja, jer teži konstantnom napredovanju u oblasti gradnje koja vodi računa o dobrom dizajnu, kvalitetnom načinu izgradnje i upravljanja, te umanjenju ili otklanjanju negativnih uticaja na okolinu.

PRIMJERI DOBRIH PRAKSI IZ MAGLAJA:

Program podrške sanaciji fasada zgrada zajedničkog stanovanja

Novi energijski efikasan objekat socijalnog stanovanja

√ Općina je u procesu izrade SECAP-a - akcionog plana za smanjenje emisija i posljedica klimatskih promjena, te pristupa platformi Sporazumu gradonačelnika

√ Izvršena je rekonstrukcija dijela sistema javne rasvjete

√ Realizirani projekti povećanja energijske efikasnosti javnih objekata

Općina Maglaj je zajedno sa drugim akterima, u cilju racionalnog upravljanja energijom, u proteklom periodu uspjela realizirati projekte povećanje energijske efikasnosti javnih objekata i to kroz utopljavanje istih, zamjenu stolarije, rekonstrukciju kotlovnica u cilju korištenje obnovljivih izvora energije i dr. Obnovljeni su objekti osnovnih škola, srednje škole, doma zdravlja, dječijeg vrtića, doma kulture i matična zgrada općinske administracije.

 

Općina Maglaj je u cilju pružanja pomoći građanima u sanaciji fasada zgrada zajedničkog stanovanja, pokrenula program podrške koji je veoma dobro prihvaćen od građana i na izvanredan način doprinosi, manjoj potrošnji energenata, manjoj emisiji štetnih plinova, poboljšanju kvaliteta zraka i sveukupno ljepšem izgledu grada.

 

U cilju provođenja mjera zaštite okoliša, smanjenju troškova javne rasvjete i sveukupnog unapređenja životnih uslova građana, Općina Maglaj je pristupila izradi detaljnog energetskog pregleda sistema javne rasvjete. Na osnovu provedenog pregleda, izvršena je rekonstrukcija dijela sistema javne rasvjete, odnosno zamjena određenog broja postojećih rasvjetnih tijela srednje i niske efikasnosti sa visokoefikasnim i ekonomičnijim LED rasvjetnim tijelima. Postignuti rezultati i ostvarene uštede su dali izvanredne rezultate te provođenje ovih mjera upućuju na nastavak intervencija u cilju daljih ušteda i unapređenja sistema javne rasvjete.

 

U okviru projekta CEB II, Općina Maglaj je izgradila novi objekat socijalnog stanovanja, sa 15 stanova, koji je utopljen, ali ima potencijal daljeg unapređenja energijske efikasnosti kroz obezbjeđenje alternativnih izvora zagrijavanja, pripreme sanitarne vode, i dr.

 

Trenutno, Općina Maglaj je u procesu izrade SECAP-a - akcionog plana za smanjenje emisija i posljedica klimatskih promjena, te pristupa platformi Sporazumu gradonačelnika.