• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  17.06.2020

Održana 38. sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Održana je 38.redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj u kino sali JU Dom kulture "Edhem Mulabdić". 

Odluka o stavljanju van snage Odluke o imenovanju zamjenskog člana Općinske izborne komisije i Odluka o imenovanju zamjenskog člana Općinske izborne komisije koja je bila po redoslijedu deseta tačka, skinuta je s dnevnog reda i umjesto dvanaest razmatrano je ukupno jedanaest tačaka. 

Na današnjoj sjednici usvojen je Periodični finansijski izvještaj Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01. -31.03.2020.godine, Odluka o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Krupić (Omer) Medina radi oblikovanja građevinske parcele, kao i Odluka o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Biljinac (Huso) Bekrija iz Ozimica općina Žepče, radi oblikovanja građevinske parcele. Zadužuje se Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove da pripremi Prijedlog Odluke koja će podrazumijevati arhitektonske i građevinske standarde koji se tiču spratnosti odnosno visine i udaljenosti objekata pri gradnji u roku od 60 dana. 

Odgađa se donošenje Odluke o davanju saglasnosti PD „Alu Wood Inžinjering“ d.o.o. Maglaj, za korištenje zemljišta u vlasništvu Općine Maglaj za izgradnju AB rampe za motorna vozila za narednu sjednicu Općinskog vijeća do kada će nadležne Općinske službe i pravobranilaštvo pripremiti moguće drugačije opcije rješavanja ovog zahtjeva. 

U nastavku rada sjednice, usvojena je Odluka o davanju saglasnosti za dodjelu zemljišta u vlasništvu Općine Maglaj, Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini Medžlisu islamske zajednice Maglaj, na ime naknade za zemljište označeno sa k.č.br.2405 k.o. Maglaj, koje ulazi u sastav građevinske parcele broj 72 po Regulacionom planu „Maglaj Centar – južni dio“, zatim Odluka o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj – južni dio“ i Nacrt Odluke o djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Centar Maglaj – sjeverni dio“ uz dopunu da se provede javni uvid i javna rasprava u roku od 45 dana. 

Također, usvojena je Odluka o djelimičnom pristupanju izmjeni Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“ po zahtjevu Policijske stanice Maglaj i Odluka o prodajnoj cijeni zemljišta za formiranje građevinske parcele za objekte u zoni Ul. Antuna Hangina i Civilnih žrtava rata uz dopunu da se prihvati orjentaciona cijena data od strane Komisije, te da svi zainteresirani građani mogu podnijeti zahtjev. Svaki pojedinačni zahtjev će se rješavati na sjednicama Općinskog vijeća uz prijedlog konačne cijene koja će biti dostavljena uz taj materijal. 

Usvojen je Program utroška sredstava – poticaj u zapošljavanju mladih poduzetnika za 2020.godinu, te Rješenje o poništenju pravosnažnog rješenja Općinskog vijeća Maglaj broj: 02-05-1-625/19 od 28.03.2019.godine i formiranju građevinske parcele za postojeći objekat u vlasništvu Mujić (Mustafe) Asima iz Maglaja i dodjele zemljišta radi formiranja građevinske parcele.