• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  20.02.2013

Nastavak projekta"Poboljšanja upravljanja otpadom u općinama Maglaj i Doboj"

U okviru projekta "Poboljšanja upravljanja otpadom u općinama Maglaj i Doboj", koji realiziraju općine Maglaj i Doboj zajedno sa Češkom razvojnom agencijom, nastavljene su aktivnosti na dijelu projekta koji se odnosi na podizanje svijesti i edukaciju o značaju selektivnog prikupljanja otpada i njegovog iskorištenja.
U cilju pripreme ovih aktivnosti, u ponedjeljak, 18.02.2012.godine predstavnici LAG-a, Lokalne akcione grupe regije Doboj zajedno sa predstavnicima firme Geotest d.o.o. Sarajevo i Općine Maglaj, održali su radni sastanak sa direktorima lokalnih osnovnih škola i predstavnikom KJD-a Maglaj.
Usaglašen je plan i organizacija zajedničkih aktivnosti ne edukaciji učenika ovih škola i akcija prikupljanja starog papira i PET ambalaže.
U nastavku projekta uskoro se očekuje i isporuka drugog vozila za potrebe KJD-a Maglaj.