• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  13.05.2020

Preporuke za rad predškolskih ustanova (obdaništa/vrtići)

 

U ovim poslovnim objektima neophodno je primjenjivati mjere sprečavanja širenja COVID-19 kaoi u svim drugim aktivnostima. Ove mjere podrazumjevaju sljedeće:

-Uposlenicima   pružiti   informacije   i   edukaciju   vezano   za   prevenciju   širenja   COVID-19 (materijali se mogu pronaći na stranici Zavoda za javno zdravstvo FBiH, www.zzjzfbih.ba).

*Higijena ruku, respiratorna higijena, izbjegavati dodirivanje lica

*Standardne mjere higijene i zaštite zdravlja

*Mjere zaštite karakteristične za COVID-19

*Mjere zaštite karakteristične za djelatnost

-Redovno vršiti kontrolu i nadzor nad provedbom ovih mjera i davati povratne informacije uposlenicima

-Insistirati na provođenju pojačanih mjera higijene i sanitacije. Redovno čistiti prostorije sastandardnim deterdžentom, a potom dezinficirati, najmanje dva puta dnevno i nakon svakog prljanja.

-Osigurati   provjetravanja   prostorija   tokom   radnog   vremena,   mehaničkom   ili   prirodnom ventilacijom.

-Insistirati na čestom pranju ruku ili dezinfekciji-Insistirati da svi uposlenici nose maske

-Ako je moguće  organizirati  rad u dvije  smjene,  na način  da između dvije smjene bude vremenski period u kome će se izvršiti temeljito čišćenje i dezinfekcija prostora.

-Uposlenike koji razviju simptome kao što su kašalj, povišena tjelesna temperatura, bol ugrlu, uputiti da ne dolaze na posao nego da se obrate svom ljekaru

Specifične preporuke vezane za vrtiće

Boravak u vrtićima potencijalno može predstavljati veći rizik za zarazu djece s COVID-19 nego jeto porodični dom, odnosno domaćinstvo, posebno ako su ukućani uključeni u takav tip dnevnihobaveza da mogu izbjegavati situacije povećanog rizika za zarazu COVID-19. Iz gore navedenih razloga podstičemo ostanak kod kuće sve djece za koju je to moguće, s obzirom da broj djece može biti takav da se mjere fizičkog razmaka u tim kolektivima neće moći poštovati.

Organizacija rada ustanove

Rad ustanove neophodno je organizovati na način da se osigura u što većoj mjeri fizički razmak kaoi pojačana osobna higijena i higijena prostora. Fizički razmak od najmanje 2 metra u zatvorenom prostoru posebno provode uposlenici u odnosu na druge uposlenike, te se navedeni fizički razmak preporučuje kada je god moguće između uposlenika i djece, sa iznimkom direktne njege djeteta koja se provodi u što kraćem vremenu.

U   istom   zajedničkom   prostoru   uposlenici   održavaju   fizički   razmak   od   2   metra,   te   se   sastanci,dogovori i edukacije trebaju odvijati elektronski ili telefonom, a ulazak roditelja u ustanovu treba izbjeći   kad   je   god   moguće.   U   istom   prostoru   u   isto   vrijeme   smiju   boraviti   isključivo   djeca   i odgajatelj iz iste odgojne grupe.

Fizički razmak kao i pojačanu ličnu higijenu djece neophodno je podsticati, ali treba očekivati da ćedolaziti do određenih odstupanja.

Preporučuje se formiranje odgojno-obrazovnih grupa djece s manjim brojem uvijek iste djece u grupi i jedan odgajatelj, što ukupno daje po mogućnosti 10 osoba. Za jednu grupu djece brine jedan odgajatelj, odnosno dva (u popodnevnoj smjeni u dječjem vrtiću) bez   „preklapanja“.  

Izbjegavati   fizički   kontakt   (bliski   kontakt)   djece   iz   jedne   odgojne   grupe   sa drugom   djecom,   roditeljima/starateljima   druge   djece   i   drugim   uposlenicima   ustanove.   Svi   su odgovorni za svoj društveni krug i kontakte.

Svaka odgojna grupa bi trebala boraviti u odvojenoj prostoriji. Preporučuje se da djeca što više vremena provode na otvorenom.

Za   boravak   djece   preporučuje   se  prostorija   što   veće   površine   i   visine,   prozračna   i   osunčana(odgovarajući izvor dnevnog svjetla), vratima odvojena od ostalih prostorija. Neophodno je da se prostorija može provjetravati vanjskim zrakom.

Preporučuje se u istoj prostoriji organizirati prehranu djece (obroci se mogu dostaviti u prostoriju,te konzumirati u prostoriji).

Upotreba zajedničkih trpezarija u kojoj bi boravila djeca iz različitih odgojnih grupa predstavlja rizik i ne preporučuje se. Izbjegavati   svaki   ulazak   drugih   osoba   (npr.   zbog   čišćenja,   popravka   ili   donošenja   hrane)   u prostoriju dok su djeca u prostoriji.

Prolazak kroz zajedničke prostorije treba izbjegavati i skratiti na minimum, a ako je navedeno neophodno, prolaz kroz zajedničke prostorije se organizira na način da u isto vrijeme prolaze djeca i odgajatelj iz jedne odgojne grupe dok druge osobe ne prolaze u isto vrijeme, uz poticanje djece dakod takvih prolaza ne dodiruju površine ili predmete.

Ne treba dijeliti čaše, šolje, drugo posuđe i pribor za jelo s drugim osobama.U planiranju didaktičke opreme treba dati prednosti opremi glatkih, tvrdih površina koje se lako operu deterdžentom i vodom.

Prati i sušiti igračke potrebno je, ako je moguće, na kraju svakog radnog dana, posebno za skupine djece koja su sukladno razvojnoj dobi sklona stavljati predmete uusta. 

Kada je lijepo vrijeme preporučuje se nastava na otvorenom prostoru, kada god je to moguće.

Ograničen ulazak u ustanove

Do daljnjeg su zabranjeni sve van-nastavne posjete (npr pozorište, kino, galerije, muzeji i slično.).Neophodno je osigurati protok/dolazak što manjeg broj osoba, kako na ulazu tako i unutrašnjim prostorima ustanove.Kada god je moguće, prilikom dovođenja djeteta u ustanovu u pratnji djeteta treba biti odrasla osoba koja ne spada u rizičnu skupinu na obolijevanje od COVID-19, to jest da nije starije životne dobi (65 i više godina), niti je hronični bolesnik.

Roditelji/skrbnici ne smiju dovoditi, niti odvoditi djecu iz ustanova niti ulaziti u vanjske prostore(dvorište, vrt, igralište) i unutarnje prostore ustanove, ako imaju povišenu tjelesnu temperaturu,respiratorne   simptome   poput   kašlja   i   kratkog   daha   ili   koji   su   pod   rizikom   da   su   mogli   biti   u kontaktu   s  osobama   pozitivnim   na  COVID-19  ili  su  pod  sumnjom  da   bi  mogli   biti   zaraženi   s COVID-19, a pogotovo ako su u samo-izolaciji jer tada ne smiju izlaziti iz kuće. Djeca koja imaju povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i kratkog dahaili koji su pod rizikom da su mogli biti u kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19 (npr. u kućanstvu ili na radnom mjestu, odnosno da je članu kućanstva propisana mjera samo-izolacije) ili su pod sumnjom da bi mogli biti zaražena s COVID-19, ostaju kod kuće te ih roditelji/skrbnici ne smiju dovoditi u ustanove.

U ustanovi nije dozvoljen ulazak zaposlenicima koji nisu raspoređeni na posao. U ustanovi treba biti najmanji mogući broj uposlenika u isto vrijeme, ali opet dovoljan broj da je moguće organizirati njegu za djecu u malim grupama. Dostavu za potrebe ustanove preuzimaju nadležni radnici ustanove na vanjskim vratima, a ulaz je dozvoljen iznimno serviserima i ostalim službama za čijim uslugama postoji neodgodiva potreba,uz obaveznu mjeru dezinfekcije ruku, nošenja zaštitne maske i zamjenske obuće.

Čišćenje i dezinfekcija prostora

Neophodno je provoditi mjere čišćenja  i dezinfekcije prema standardnim preporukama i  prema preporukama za radne prostore.Predmete  kao  što  su  ručke  na  vratima,  ručke  na prozorima,  radne  površine,  tastature,  konzole, slavine u toaletima i kuhinjama, tipke vodokotlića, daljinski upravljači, prekidači za struju, zvona na vratima, kontrole liftova te druge dodirne površine koje koristi veći broj osoba neophodno je dezinficirati što češće, više puta dnevno. Preporučuje se da se čišćenje provodi u vrijeme kada su djeca na dvorištu ili nakon odlaska djece.Prostorije je obavezno prozračivati najmanje dva puta dnevno u trajanju od minimalno pola sata prije dolaska i nakon odlaska djece, ili ako to vremenske i sigurnosne prilike dopuštaju ostaviti otvoren prozor. Na ulazu   te   na   još   nekoliko   lako   dostupnih   mjesta,   neophodno   je   postaviti   dozatore   s dezinficijensom za dezinfekciju ruku odraslih s uputstvom za korištenje. Djeca predškolske dobi nedezinficiraju ruke, već se učestalo provodi pranje ruku sapunom i vodom.

Djeca

Ne preporučuje se da djeca predškolske dobi nose maske u vrtiću.Roditelji/skrbnici imaju obavezu izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije dolaska u ustanovu, te u slučaju povišene tjelesne temperature ne smiju dovoditi dijete u ustanovu već se javljaju   telefonom   ustanovi   i   izabranom   pedijatru/ljekaru   porodične   medicine   radi   odluke   o testiranju i liječenju djeteta.

Ako djeca razviju simptome COVID-19 infekcije tokom boravka u ustanovi, odgajatelji odmah obavještavaju roditelje, koji u najkraćem mogućem roku moraju doći po dijete.

Djecu treba poticati da održavaju distancu (fizičku udaljenost) od druge djece i odraslih, primjereno razvojnoj dobi.

Djecu treba poticati da ne dodiruju usta, nos, oči i lice kao i da ne stavljaju ruke i predmete u usta, primjereno razvojnoj dobi.

Djecu treba podsticati da redovito i pravilno peru ruke prije ulaska u svoju grupu, prije i nakon pripreme hrane, prije jela, nakon korištenja toaleta, nakon dolaska izvana, nakon čišćenja nosa,uvijek kada ruke izgledaju prljavo.

Za pranje ruku treba koristiti tekuću vodu i sapun.Nakon pranja ruku sapunom i vodom, za sušenje ruku neophodno je koristiti papirnate ubruse za jednokratnu upotrebu koje nakon korištenja treba odbaciti u kantu za otpad sa poklopcem.

Djecu treba podsticati da kada kašlju i kišu prekriju usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju poslije treba odbaciti u korpu za otpad sa poklopcem te oprati ruke.

Poželjno   je   da   svako   dijete   samo   postupa   sa   svojom   odjećom   i   obućom,   školskim   priborom,torbama, knjigama, no ako nije u mogućnosti, odgajatelji nakon dodirivanja odjeće i obuće, pribora,torbi, knjiga trebaju poslije toga poslije toga dezinficirati ruke.

Preporučuje   se   ostanak   kod   kuće   djece   i   osoblja   s   hroničnim   bolestima   (respiratornim,kardiovaskularnim,   dijabetesom,   malignim   bolestima,   imunodeficijencijama,   djece   s   većim tjelesnim/motoričkim oštećenjima), kao i djece čiji roditelji/skrbnici ili ukućani imaju jednu od navedenih bolesti.

Ako ukućani osoblja/djelatnika imaju jednu od navedenih bolesti ili su starije životne dobi (65 i više godina), osoblje/djelatnici se tijekom boravka kod kuće pridržavaju mjera fizičkog razmaka u donosu na ukućane kao i pojačane higijene, radi zaštite ukućana.

Uposlenici

Svi uposlenici za vrijeme rada trebaju nositi zaštitnu masku preko usta i nosa. Nošenje rukavica uradu   sa   djecom   nije   preporučljivo,   prednost   se   daje   učestalom   pranju   i   dezinficiranju   ruku. Rukavice se preporučuju kod poslova čišćenja i dezinfekcije prostora i predmeta.

Preporučuje se da uposlenici izvrše dezinfekciju mobitela po dolasku na radno mjesto.Svi uposlenici imaju obavezu mjeriti tjelesnu temperaturu svaki dan prije dolaska na posao, te da uslučaju povećane tjelesne temperature ne dolaze na posao, već se javljaju telefonom poslodavcu isvom ljekaru.

Preporučuje se mjerenje tjelesne temperatura bezkontaktnim toplomjerom svim uposlenicima,svakodnevno kod dolaska i odlaska s posla, te da se utvrđuje imaju li respiratornih simptoma ili drugih   znakova   zaraznih   bolesti.  

Preporučuje   se   voditi   evidenciju   o   izmjerenim   temperaturama uposlenika, koja će sadržavati ime i prezime osobe, datum i vrijeme mjerenja, i vrijednost tjelesne temperature.

Sa povišenom temperaturom, kašljom, otežanim disanjem i drugim simptomima zarazne bolesti nije dozvoljeno  raditi, brinuti se o djeci, niti dolaziti u prostor poslodavca,  odnosno ustanove.

Ako uposlenik   razvije   simptome   u   toku   radnog   vremena,   treba   što   prije   da   obavijesti   nadređenog,napusti radno mjesto, te se obrati ljekaru. Zbog mogućnosti ovakvih slučajeva neophodno je da postoji organizirana zamjena za radnike.Download