• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  13.05.2020

Preporuke za rad ugostiteljskih objekata u kontekstu COVID-19

 

Federalni Zavod za javno zdravstvo izdao je preporuke za obavljanje djelatnosti u kontekstu COVID-19, a u skladu sa naredbama  Federalnog štaba civilne zaštite i koje će se primijenjivati zavisno od njihovog donošenja.

Preporuke za rad ugostiteljskih objekata u kontekstu COVID-19

U svim poslovnim objektima neophodno je primjenjivati mjere sprečavanja širenja COVID-19, kao i u svim drugim aktivnostima. Ove mjere podrazumjevaju sljedeće:

-Uposlenicima   pružiti   informacije   i   edukaciju   vezano   za   prevenciju   širenja   COVID-19(materijali se mogu pronaći na stranici Zavoda za javno zdravstvo FBiH, www.zzjzfbih.ba)

*Higijena ruku, respiratorna higijena, izbjegavati dodirivanje lica

*Standardne mjere higijene i zaštite zdravlja

*Standardne   mjere   higijene   i   zaštite   zdravlja   stanovništva   od   hranom   i   vodom prenosivih bolesti.

*Mjere zaštite karakteristične za COVID-19

*Mjere zaštite karakteristične za djelatnost

 

Specifične mjere za ugostiteljske objekte

-Redovno vršiti kontrolu i nadzor nad provedbom ovih mjera i davati povratne informacije uposlenicima.   Standardi   higijenskog   minimuma   koji   se   inače   koriste   u   ugostiteljstvu   suposebno značajni u ovoj epidemiološkoj situaciji, te treba posebno insistirati na strogom pridržavanju higijenskih principa i dobre higijenske prakse.

-Prema stavu WHO, ne postoje dokazi da se COVID-19 može prenijeti preko hrane. Virus se ne može razmnožavati u hrani.

-Insistirati na provođenju pojačanih mjera higijene i sanitacije. Redovno čistiti prostorije sastandardnim deterdžentom, a potom dezinficirati, najmanje dva puta dnevno i nakon svakog prljanja. Predmete kao što su šteke, prekidači za svjetlo, rukohvati, ograde i sl. što češće dezinficirati u toku dana. 

-Osigurati provjetravanja prostorija vanjskim zrakom tokom radnog vremena, mehaničkom ili prirodnom ventilacijom. Povesti računa o ispravnosti i higijeni pogona za mehaničku ventilaciju/grijanje i klimatizaciju.

-Insistirati na čestom pranju ruku dezinfekciji ruku, kako uposlenika tako i mušterija. Na ulazima i na više mjesta u zavisnosti od površine prostora postaviti sredstvo za dezinfekcijusa uputstvom za korištenje tako da bude dostupno uposlenicima i mušterijama.

-Na   ulazima   se   preporučuje   postaviti   dezo-barijere   za   dezinfekciju   obuće   i   održavati   ih redovno.Download