• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  14.02.2013

Sastanak sa predstavnicima FIPA-e i Ionix systems BH

Općinski Načelnik sa saradnicima,održao zajednički radni sastanak sa predstavnicima FIPA-e i firme Ionix systems BH.
Na sastanku je naglašen značaj suradnje između FIPA-e i Općine Maglaj u prikupljanju projekata, promociji Općine Maglaj i njenih mogućnosti kako unutar zemlji tako i na međunarodnim investicijskim konferencijama. Predstavnici firme Ionix systems BH su takođe informisali o dostignutom stepenu realizacije proizvodnje i daljim pravcima razvoja.