• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  06.05.2020

ABHO jedinica Oružanih snaga BiH dezinficirala u Maglaju

 

U borbi protiv širenja koronavirusa, jedinica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za atomsko-biološko-hemijsku odbranu (ABHO)  danas je u saradnji sa JU Dom zdravlja Maglaj, Civilnom zaštitom i PVJ Maglaj, a u skladu sa procedurama za angažovanje resursa OS BiH za pomoć civilnim strukturama vlasti u vanrednim okolnostima, izvršila dezinfekciju prostora, objekata i javnih površina na području općine Maglaj. 

Radi se o specijalističkoj jedinici privremenog sastava Brigade taktičke podrške (brTP), koju čine specijalistički timovi Čete ABHO i najiskusniji timovi medicinskih tehničara iz sastava Deminerskog bataljona.

Na zadatak je upućeno 40 pripadnika OS BiH, tri specijalne cisterne i devet motornih vozila za posebne namjene. Prije polaska na zadatak, u koordinaciji sa nosiocima logističke podrške, obavljen je preventivni ljekarski pregled svih pripadnika na koronavirus.

Prilikom izvršenja zadatka pripadnici OS BiH na raspolaganju su imali sredstva za dezinfekciju IZOSAN i BIOENVIRION, a koja je nedavno donirala Vlada Sjedinjenih Američkih Država. 

U OS BiH pripadnici Čete ABHO osposobljeni su za izvršenje specifičnih zadataka dezinfekcije i dekontaminacije kontaminiranog područja. U okviru planiranja obuke za podizanje stepena osposobljenosti jedinice, pripadnici Čete ABHO završili su sve potrebne edukacije, po specijalnostima, u saradnji sa prijateljskim zemljama. 

Angažovanjem resursa Čete ABHO i Deminerskog bataljona Brigade taktičke podrške na pomoći civilnim strukturama OS BiH pokazuju opredijeljenost da u svakom trenutku pruže pomoći građanima Bosne i Hercegovine na bilo kojem lokalitetu.