• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  30.01.2013

Obavijest za poljoprivrednike

U skladu sa člankom 14. Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava/gazdinstava i registar klijenata („Sl.novine FBiH“ broj: 42/08 od 09.07.2008) nositelji poljoprivrednih gospodarstva/gazdinstava dužni su do 31.03.2013. godine prijaviti promjene na gospodarstvu/gazdinstvu.

Prema dopisu Federalnog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, broj: 08-24-18-01/13 od 14.01.2013.godine, promjene poljoprivrednih kultura na zemljištu kao i brojno stanje stočnog fonda po kategorijama na poljoprivrednom gazdinstvu mogu se prijaviti samo jednom u toku godine, i to u gore naznačenom periodu, kako ne bi došlo do zloupotrebe poljoprivrednih poticaja. Sve ostale promjene koje se odnose na promjenu nositelja gospodarstva/gazdinstva, broja žiro-računa, sjedišta ili prebivališta, članova itd. klijenti su dužni prijaviti 30 dana od dana nastanka promjene.

Napominjemo da ukoliko se ne upišu promjene, odnosno ukoliko se ne ažuriraju podaci u Registru, poljoprivredni proizvođači neće moći aplicirati za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju u 2013. godini.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti u Službu za privredu financije/finansije i razvoj poduzetništva, Općine Maglaj, kancelarija br. 23 ili na broj tel. 032/609-584.