• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  28.01.2013

KRITERIJI za raspodjelu novčanih sredstava sa transfera omladinski sport u Budžetu Općine Maglaj za 2013. godine i Prijavni obrazac

Na osnovu člana 42. Statuta Općine Maglaj (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 8/07,3/08 i 6/08), Budžeta Općine Maglaj za 2013. godinu i člana 25. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj za 2013. godinu («Službene novine Općine Maglaj» broj: 8/12), a na prijedlog Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti, Općinski načelnik d o n o s i

K R I T E R I J E
za raspodjelu novčanih sredstava sa transfera omladinski sport
u Budžetu Općine Maglaj za 2013. godine


1. U Budžetu Općine Maglaj za fiskalnu 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 160.000 KM za finansiranje sportskih klubova u oblasti omladinskog sporta, koji djeluju na području općine Maglaj.
2. Planirana novčana sredstva će raspodjeliti Komisija imenovana od strane Općinskog načelnika, a prema slijedećim kriterijima:

Opći kriteriji

da je sportski klub registriran i ima sjedište na području općine Maglaj,
da sportski klub nije privatna sportska organizacija,
da je sportski klub izvršio pravdanje dobijenih sredstava od Općine Maglaj za 2012. godinu.

Posebni kriterinji

- broj omladinskih selekcija – svaka selekcija 5 bodova
broj sportista po selekcijama
(svaka selekcija se ocjenjuje pojedinačno)

jedna selekcija do 20 sportista 3 boda
do 50 sportista 6 bodova
do 80 sportista 9 bodova
do 100 sportista 12 bodova

do 150 sportista 20 bodova

plasman selekcija u prethodnoj godini – domaća liga
(svaka selekcija se ocjenjuje pojedinačno
juniori, kadeti i pioniri)

I mjesto 5 bodova
II mjesto 4 boda
III mjesto 3 boda
i tako redom


broj takmičenja i utakmica po kalendaru takmičenja
i druga sportska takmičenja ocjenjuju se po 1 bod


vlastiti prihodi sportskog kluba u 2012. godini

do 1.000,00 KM 2 boda
do 2.000,00 KM 4 boda
do 3.000,00 KM 6 bodova
i tako redom.

3. Prijedlog raspodjele sredstava za omladinski sport Komisija dostavlja Općinskom načelniku koji daje saglasnost na konačnu raspodjelu planiranih sredstava za omladinski sport.


Kriterije požete preuzeti ovdje >>>
Download

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje >>> Download