• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  16.04.2020

Obavještenje o egzistencijalnoj naknadi za demobilisane borce

 

Obavještavaju se demobilisani borci koji imaju ispod 57 godina, a koji shodno članu 2.Uredbe Vlade ZDK o egzistencijalnoj naknadi za demobilisane borce (“Službene novine ZDK” broj 6/20) ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu, da se Zahtjevi za ostvarivanje prava mogu podnositi od ponedeljka 20.04.2020.godine na šalteru općine Maglaj.

Kako bi se ispoštovale naredbe Federalnog Kriznog štaba civilne zaštite i Kriznog štaba civilne zaštite općine Maglaj, preporučuje se sljedeće:

-Sve informacije u vezi navedene Uredbe i podnošenja zahtjeva mogu se dobiti na broj telefona: 032 465 830 i 032 465 834, te putem e-maila: boračka@maglaj.ba

-Prilikom podnošenja Zahtjeva, a shodno članu 8. Uredbe i tačke 2. Zahtjeva za ostvarivanja prava na egzistencijalnu naknadu, lice koje podnosi Zahtjev pored popunjenog obrasca potrebno je da priloži kopiju lične karte, izjavu o zajedničkom domaćinstvu i potvrdu iz Banke o tekućem računu.

-U skladu sa nastalom situacijom, preporuka Službe je da lice dostavi samo popunjen obrazac Zahtjeva, a svu ostalu potrebnu dokumentaciju koju je lice dužno prikupiti, dostavit će nakon poziva za popunu iste.

-Ostalu potrebnu dokumentaciju nadležna Služba će pribaviti službenim putem, odnosno u kontaktu sa podnosiocem zahtjeva zatražiti dokument koji nedostaje, a koji može jedino lice koje podnosi zahtjev da pribavi i priloži.

-Obrazac Zahtjeva za ostvarivanja prava na egzistencionu naknadu kao i Uredba o ostvarivanju tih prava možete preuzeti u prilogu:Uredba i Zahtjev.

Također, zainteresirana lica mogu se javiti putem prethodno navedenog maila kako bi im se Zahtjev i Uredba dostavili.

 

Poštujte naredbe nadležnih institucija, izbjegavajte nepotrebne kontakte i držite se propisane socijalne distance.