• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  03.10.2011

Novi javni pozivi za nezaposlene

U sredstvima javnog informisanja i na internet stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje (fzzz.ba) objavljeni su javni pozivi nezaposlenim osobama i poslodavcima za učešće u realizaciji četvorogodišnjeg Projekta podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanje (SSNESP) kojim je planirano da bude obuhvaćeno oko 6.000 osoba.

Riječ je o projektu kojim je predviđeno pružanje podrške u stručnom osposobljavanju, dokvalifikaciji, prekvalifikaciji i zapošljavanju nezaposlenih osoba koje spadaju u ugrožene kategorije i kojima je prestalo pravo na primanje gotovinskih transfera. To se posebno odnosi na osobe sa onesposobljenjem i demobilizirane borce.

Realizacija Projekta, koji će trajati do 2014. godine, finansirat će se iz sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje te kredita Svjetske banke koji se implementira posredstvom Federalnog ministarstva rada i socijalne politike - Jedinica za implementaciju projekata socio-ekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja (PIU SESER).

U ovoj fazi javni pozivi će biti otvoreni do 30.6.2012. godine, odnosno do utroška sredstava. Obrasci za apliciranje dostupni su u nadležnom općinskom birou za zapošljavanje. Prijave nezaposlenih osoba i poslodavaca sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno nadležnom općinskom birou za zapošljavanje.

(www.fzzz.ba)