• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  28.12.2012

Usvojen Budžet za 2013.godinu u iznosu od 6,3 miliona KM

Na trećoj redovnoj sjednici, Općinsko vijeće je usvojilo Budžet općine Maglaj za 2013.godinu, u iznosu od 6.399.417,00 KM kao i prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta općine Maglaj za 2013.godinu. Usvojena je i Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu finansiranja parlamentarnih grupa političkih stranaka za 2013., te Izvještaj o radu JU „Dječiji vrtić“ Maglaj 2011/2012 uz Program rada za 2013.godinu.
Vijećnici su usvojili i Strategiju razvoja općine Maglaj 2012-2020.godina, Odluku o osnivanju zdravstvenog savjeta na nivou općine Maglaj, Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o građevinskom zemljištu, Odluku o određivanju matičnih područja i njihovih sjedišta, Program rada Općinskog vijeća za 2013.godinu i dvije informacije : informaciju o radu osnovnih i srednjih škola te informaciju o problemu narkomanije na području općine Maglaj.
Opširnije o razmatranim tačkama dnevnog reda i donesenim zaključcima, informisaćemo vas u narednim danima.