• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  27.12.2012

Od ideje do biznisa stoji finansijska podrška općine Maglaj

Općina Maglaj 01.08.2012. godine objavila je Javni poziv za odabir kandidata za start-up trening u okviru Projekta „STARTER“ 2012. Predmet Javnog poziva bio je odabir kandidata za start-up trening u okviru Projekta „Starter 2012. – edukativni program za poboljšanje mogućnosti samozapošljavanja“.Projekat ima za cilj promovisati poduzetnički duh i poboljšati vještine mladih i nezaposlenih osoba, kako bi se generisale nove poslovne ideje, pružila podrška razvoju novih preduzeća i otvaranju novih radnih mjesta.Općina Maglaj kao glavni finansijer Projekta osigurala je finansijsku podršku za najbolje ocjenjene takmičare, uz uslov registracije samostalnog biznisa na području općine Maglaj.
Start-up treningu je bio namjenjen:
• Potencijalnim mladim poduzetnicima.
• Da se isti nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje Maglaj (prednost su imali kandidati sa dužim vremenom provedenim na evidenciji nezaposlenih).
• Da imaju prijavljeno prebivalište na području općine Maglaj.
• Minimalni nivo obrazovanja – srednja stručna sprema.
• Kandidatima koji posjeduju želju za pokretanjem samostalnog biznisa.Na objavljeni javni poziv javilo se 18 kandidata koji su uspješno prošli trodnevni trening nakon čega im je bio ostavljen rok do 30 dana da napišu i predaju poslovne planove. Od 18 polaznika treninga 11 kandidata je uradilo i dostavilo veoma interesantne poslovne planove nakon čega je četveročlana komisija, sastavljena po dva predstavnika općine i REZ Agencije, izvršila evaluaciju i ocjene poslovnih planova i dala prijedlog da se od 11 aplikanata podrži 6 najkvalitenijih poslovnih ideja:
- Muhamed Šehić – „Program za unapređenje i povećanje kapaciteta farme za proizvodnju sirovog mlijeka i mesa“
- Enes Čamić – „Pekara – proizvodnja hljeba i peciva“
- Amir Kasumović – „Mesnica – prodaja mesa i mesnih prerađevina“
- Muharem Bajrić – „Proizvodnja drvene stolarije i proizvoda od drveta“
- Bedrija Alispahić – „Knjižara i suvenirnica - Novi Šeher“
- Nermina Mašić – „Kiosk - Stari grad“