• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  05.04.2020

Pregled servisnih informacija

 

-U samoizolaciji trenutno 242 lica, što je za 95 lica manje nego jučer.

-U samoizolaciji nema novih lica.

-Do sada je za 606 lica istekao period samoizolacije.

-Nema registrovanih slučajeva oboljelih od koronavirusa na području općine Maglaj.

-Timovi za kontrolu provedbe mjera samoizolacije Policijske stanice Maglaj redovno obilaze lica u samoizolaciji.

-Nema zabilježenih slučajeva nepoštivanja mjera samoizolacije.

-Nema zabilježenih slučajeva nepoštivanja zabrane kretanja.

-Nema zabilježenih ekscesnih situacija.

-KJD Maglaj nastavlja sa provođenjem preventivnih higijenskih mjera, vršila se dezinfekcija kontejnera i ulica.

-Usluga vodosnabdijevanja pruža se u kontinuitetu, osim u ulici 1.marta gdje je danas prekid usluga vodosnabdijevanja zbog sanacije kvara na dijelu vodovodnog sistema. (od 7,00 sati do otklanjanja kvara).

Apeluje se građanima da racionalno i namjenski troše pitku vodu.