• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  03.10.2011

- Osigurati održivost povratka -

Nezavršeni posao izmještanja raseljenih osoba iz kolektivnih centara u vlastite domove moguće je okončati implementacijom Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII, koju su prošle godine usvojile vlasti u BiH, kazao je visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko prilikom posjete predstavnika ambasada zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira povratnicima i interno raseljenim osobama u oba entiteta. Posjetu naseljima Gornja Bočinja, Johovac i Tešanj u Srednjoj Bosni organizirali su zajedno UNHCR i OHR, a osim Inzka u posjeti su bili i njegov prvi zamjenik Roderick Moore, ambasadori Kanade, Francuske i Velike Britanije, te predstavnici drugih ambasada zemalja članica Upravnog odbora. Predstavnik UNHCR-a u BiH Naveed Hussain istakao je da je ova inicijativa prilika da se Upravnom odboru Vijeća za provedbu mira pokaže “da je moguće riješiti problem raseljenih osoba u Bosni i Hercegovini združenim naporima vlasti na svim nivoima u zemlji i kontinuiranim angažmanom međunarodne zajednice.” U Bočinji i Johovcu ambasadori su se susreli sa povratničkim porodicama iz reda hrvatskog i srpskog naroda i razgovarali o socijalno-ekonomskim izazovima sa kojima se suočavaju, uključujući oštećenu infrastrukturu, nepostojanje prilika za zapošljavanje i neadekvatan pristup javnim uslugama.
“Povratnici i oni koji još uvijek čekaju na stalni dom u BiH su mikrokozmos bosanskohercegovačkog stanovništva u cjelini. Imali bi bolju šansu da riješe ozbiljne ekonomske izazove da postoji bolje finansiranje javnih usluga, da su bolje organizirane, i da je politički fokus stavljen na pitanja koja su građanima važna.” naglasio je Inzko.Nakon Bočinje i Johovca, ambasadori su posjetili bošnjačke porodice koje žive u kolektivnom centru u Tešnju i koje su suočene sa akutnim psihološko-socijalnim, medicinskim i ekonomskim teškoćama.
Šesnaest godina nakon rata, skoro 8.600 ljudi još uvijek živi u 159 kolektivnih centara širom BiH, od kojih mnogi ne zadovoljavaju ni osnovne potrebe, kao što su tekuća voda, grijanje i električna energija, saopšteno je iz OHR-a.