• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  19.12.2012

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o šumama Zeničko-dobojskog kantona

Zaključkom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona broj:01-02-24834/12 od 14.11.2012. godine, prihvaćen je Nacrt Zakona o šumama Zeničko-dobojskog kantona. U svezi s tim Skupština je odlučila da se o nacrtu Zakona otvori javna rasprava u općinama Zeničko-dobojskog kantona koja će trajati 30 dana. Navedenim Zakonom bi se trebalo uređivati čuvanje i zaštita šuma i šumskog zemljišta, jačanje njihovih funkcija, planiranje u šumarstvu i upravljanje šumama i šumskim zemljištem, ekonomske funkcije, financiranje biološke obnove šuma na teritoriju Zeničko-dobojskog kantona, nadzor nad primjenom ovog Zakona, kaznene odredbe kao i druga pitanja od značaja za šume i šumsko zemljište.

Ovim putem Vas obaviještavamo da će se dana 24.12.2012. godine (ponedjeljak) od 12 i 30 h do 14h u Sali Općinskog vijeća, Općine Maglaj, održati Javna rasprava o Nacrtu Zakona o šumama Zeničko dobojskog kantona.
Molimo sve zainteresirane da se odazovu navedenoj Javnoj raspravi kako bi Zakon o šumama bio što kvalitetniji, i kako bi se ispoštovala sva procedura u njegovom donošenju.

Prilozi:

Nacrt Zakona o šumama ZDK >>> Download
Obrazloženje Nacrta Zakona o šumama ZDK >>> Download
Zaključak Nacrt Zakona o šumama ZDK >>> Download