• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  28.03.2020

Pregled servisnih informacija

 

- Općinski štab civilne zaštite donio NAREDBU.

-U samoizolaciji trenutno 769  lica.

- Za 55 lica istekao period samoizolacije.

-Nema registrovanih slučajeva oboljelih od koronavirusa na području općine Maglaj.

-Timovi za kontrolu provedbe mjera samoizolacije Policijske stanice Maglaj redovno obilaze lica u samoizolaciji.

-Zabilježen 1 slučaj nepoštivanja mjera samoizolacije.

-Nema evidentiranih slučajeva nepoštivanja zabrane kretanja građana.

-Nema zabilježenih ekscesnih situacija.

-KJD Maglaj i danas vršio dezinfekciju kontejnera, te pranje i dezinfekciju ulica.

-Usluga vodosnabdijevanja pruža se u kontinuitetu, bez planiranih prekida. Apeluje se građanima da racionalno i namjenski troše pitku vodu.