• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  26.03.2020

Spisak lica koji krše mjere samoizolacije

 

Općina Maglaj nastavlja intenzivno provoditi mjere na sprečavanju širenja koronavirusa, a posebna pažnja stavljena je na praćenje onih koji krše mjere samoizolacije.

Tim povodom objavljujemo popis lica za koje je utvrđeno da se ne pridržavaju mjera samoizolacije.

 

Spisak lica koji su dobili Rješenje o samoizolaciji i svjesno ga prekršili:

1.Damir Bradarić Maglaj

2.Nermina Skejić, Donji Bradići

3.Derviš Skejić, Donji Bradići

4.Pašan Rizvanović, Maglaj

 

Spisak lica koji su kontaktirali HES i dobili usmene upute da moraju odmah u samoizolaciju, uz napomenu da će Rješenje o samoizolaciji dobiti, a prekršili su upute HES-a:

1.Šekib Bradarić, Liješnica

2. Adis Bradarić, Liješnica

3. Edina Ibraković, Misurići

4. Enis Ibraković, Misurići

5. Sejfo Jaškić, Misurići

6. Alen Delić Moševac

7. Adin Ramić, Moševac

8. Damir Husanović, Moševac

 

1 lice- Sakib Delić iz Moševca odbio je da zaprimi Rješenje o samoizolaciji.

 

Upozoravamo sve koji su obavezni da se pridržavaju mjera samoizolacije, u slučaju kršenja istih, bit će poduzete Zakonom propisane mjere.