• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  26.03.2020

Održan radni sastanak rukovodstva Općinskog vijeća Maglaj sa načelnikom općine

 

Danas je održan radni sastanak rukovodstva Općinskog vijeća Maglaj sa načelnikom općine u funkciji komandanta Kriznog štaba na kome se razgovaralo o preduzetim i narednim mjerama u uslovima vanrednog stanja i pojave pandemije Korona virusa.

Kako je na sastanku naglašeno, sve aktivnosti koje se preduzimaju i prioriteti u narednim  aktivnostima Kriznog štaba i rukovodstva Općinskog vijeća su osigurati:

  1. Potpunu i efikasnu zdravstvenu zaštitu stanovništva.
  2. Podršku opstanku i radu privrednih subjekata i poljoprivrednoj djelatnosti od strane svih nivoa vlasti i međunarodnih fondova, uključujući i općinsku administraciju i Općinsko vijeće.
  3. Nužna socijalna zaštita najugroženijih kategorija stanovništva.
  4. Efikasan i racionalan rad organa uprave, javnih ustanova i preduzeća u cilju servisiranja, pružanja neophodnih usluga građanima, održavanja komunalnog sanitarnog reda i higijene u uslovima krize.

-Također je zaključeno da se shodno opredjeljenjima i uslovima života građana u vanrednom stanju nastavi pružati puna i efikasna podrška Domu zdravlja i drugim zdravstvenim ustanovama na općini Maglaj,

-Nastavi i pruži dodatna pomoć za najteže socijalne slučajeve i osobe u stanju socijalne potrebe,

-Preduzmu konkretne mjere zaštite i ublažavanja štete kod obrtnika i drugih privrednih subjekata pogođenih pandemijom Korona virusom i naredbama viših organa vlasti o zabrani rada kao i blagovremeno preduzmu efekti u oblasti poljoprivredne djelatnosti,

-Osiguraju minimalni i nužni uslovi za funkcionisanje svih javnih organa uprave, ustanova i preduzeća, u pružanju usluga građanima i zaštite javnog zdravlja i higijene.

Sve mjere koje su planirane i koje će se preduzimati biće sinhronizovano sa mjerama  višim nivoima vlasti u FBiH i ZDK.

Zaključeno je na kraju da će se vrlo brzo Krizni štab civilne zaštite Općine Maglaj i javno oglasiti sa donesenim Planovima i mjerama utvrđenim na današnjem sastanku.