• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  24.03.2020

Federalni štab civilne zaštite donio dvije nove naredbe

 

U cilju sprečavanja širenja koronavirusa (COVID-19) danas je u Sarajevu održana šesta vanredna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite.

Prvom Naredbom obustavlja se posjeta i izlazak svih migranata u svim izbjegličko-prihvatnim centrima, privremenim prihvatnim centrima i azilantskom centru na području Federacije BiH. 

Drugom Naredbom zabranjuje se rad privatnih stomatoloških ordinacija i privatnih zubotehničkih laboratorija  na području Federacije BiH i naređuje domovima zdravlja da organizuju pružanje hitnih stomatoloških usluga građanima.

Preporučuje se kantonalnim organima za inspekcijske poslove i kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova da u okviru provjera kršenja mjera o izolaciji, pored prekršajnih mjera, koriste i odredbe Krivičnog zakona Federacije BiH i krivične odgovornosti za krivična djela protiv zdravlja ljudi, sprečavanja službene osobe u vršenju službene dužnosti i napada na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti.

Preporučuje se objavljivanje imena i prezimena, kao i mjesta boravka, odnosno prebivališta lica za koje se utvrdi da ne postupaju u skladu sa izrečenim mjerama izolacije.

Kantonalnim, općinskim/gradskim štabovima civilne zaštite preporučuje se da sagledaju mogućnost iznalaženja adekvatnog prostora za smještaj i izolaciju lica koja krše mjere o izolaciji.