• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  24.03.2020

KJD Maglaj: Obavještenje za građane

 

Usluga vodosnabdijevanja pruža se u kontinuitetu, bez planiranih prekida. Apeluje se građanima da racionalno i namjenski troše pitku vodu.

Odvoz komunalnog otpada vrši se prema redovnom rasporedu.

Mole se korisnici usluge prikupljanja i odvoza komunalnog otpada da isti pakuju u plastične vrećice, te vrećice odlažu u kontejnere ili tipske posude.

Kako je ranije navedeno, radi se o jednoj od mjera zaštite uposlenika KJD d.o.o. Maglaj koji rade na prikupljanju i odvozu otpada.

Mole se lica koja posjeduju krupni otpad da isti ne odlažu određeni period, jer KJD d.o.o. Maglaj zbog novonastale situacije nije u mogućnosti pružati uslugu odvoza krupnog otpada.

Mole se korisnici da pepeo i ložioničku šljaku odlažu isključivo na betonirane podeste koji su predviđeni za odlaganje navedene vrste otpada, a radi zaštite opće sigurnosti.

KJD d.o.o. Maglaj nastavlja sa provođenjem preventivnih higijenskih mjera.

O svim promjenama u radu KJD d.o.o. Maglaj, korisnici će biti blagovremeno obavješteni.