• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  23.03.2020

KJD Maglaj: Obavještenje za građane

 

Obavještavamo korisnike da se komunalne usluge : prikupljanje i odvoz komunalnog otpada , kao i usluga vodosnabdijevanja, pružaju u kontinuitetu, bez planiranih odstupanja.

 

Molimo korisnike usluge prikupljanja i odvoza komunalnog otpada da postupaju odgovorno i disciplinovano.

 

Molimo da svoj komunalni otpad pakuju u plastične vrećice, a zatim odlažu u kontejnere ili tipske posude, kako bi se izbjeglo veće izlaganje riziku uposlenicima KJD d.o.o. Maglaj koji rade na prikupljanju i odvozu otpada.

 

Također, molimo korisnike da zbog novonastale situacije odgode odlaganje krupnog otpada određeni period.

 

Apelujemo da se pepeo i ložionička šljaka ne odlažu u kontejnere, kako ne bi došlo do zapaljenja istih, nego isključivo na betonirane podeste koji su predviđeni za odlaganje navedene vrste otpada.

 

KJD d.o.o. Maglaj će nastaviti sa provođenjem preventivnih higijenskih mjera.

 

O svim promjenama u radu našeg Društva, korisnici će biti blagovremeno obavješteni.