• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  22.03.2020

NAREDBA Općinskog štaba civilne zaštite

 

U skladu sa članom 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:39/03, 22/06 i 43/10), Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom coronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH, broj: 408/2020 od 16.03.2020.godine i Naredbi Federalnog štaba civilne zaštite broj:12-40-6-148-34/2020 od 20.03.2020. godine i 12-40-6-148-36/2020; od 21.03.2020.godine, Općinski štab civilne zaštite donosi

 

N A R E D B U

 

1. Naređuje se zabrana kretanja osobama mlađim od 18 godina i starijim od 65 godina na području općine Maglaj.

2. Naređuje se zabrana kretanja građana na području općine Maglaj od 18,00 do 5,00 sati.

Iz 2. tačke ove Naredbe izuzimaju se svi zaposleni koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti rješavanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području općine Maglaj, kao i zaposleni kojima se proces rada odvija u smjenama.

3. Naređuje se poslovnim subjektima u oblasti trgovine, koji su izuzeti od Naredbe o obustavi rada na području općine Maglaj kao što su trgovine prehrambenih proizvoda, prodavnice higijenskih proizvoda, ribarnice, specijalizovane prodavnice medicinskih, veterinarskih proizvoda i opreme, poljoprivredne apoteke, benzinske pumpe, kiosci, hemijske čistionice, specijalizovane prodavnice za prodaju ortopedskih i drugih pomagala, specijalizovane prodavnice dječije opreme, prodavnice hrane za životinje, prodavnice građevinskog, vodovodnog i elektro materijala, logistički i distributivni centri hrane, pića i higijenskih proizvoda i veledrogerija da skrate radno vrijeme do 17,00 sati kako bi se ispoštovala tačka 2 ove Naredbe.

 

Ova Naredba stupa na snagu odmah.Download