• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  21.03.2020

Na snazi zabrana kretanja osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina

 

Federalni štab civilne zaštite donio je jučer popodne Naredbu kojom se zabranjuje kretanja osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina na području Federacije BiH.

Za provođenje ove naredbe odgovorni su ministri kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova.

Naredba će se primjenjivati do 31. marta 2020. godine.

 

Molimo građane općine Maglaj da poštuju navedenu Naredbu i da se ponašaju u skladu s istom.