• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  18.03.2020

ODLUKA o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena

 

Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 4. stav (1) alineja 2. i 10. Zakona o kontroli cijena ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/95 i 70/08, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 214. sjednici-tematskoj sjednici, održanoj 16.03.2020. godine, donosi

 

ODLUKU

O PROPISIVANJU MJERA NEPOSREDNE KONTROLE CIJENA

 

I

Ovom Odlukom se utvrđuje se postojanje uslova za propisivanje mera neposredne kontrole cijena na području Federacije Bosne i Hercegovine.

II

Kao mjeru neposredne kontrole cijena iz tačke I. ove Odluke, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine propisuje za pojeidne proizvode zadržavanje cijena na zatečenom nivou, odnosno određenom nivou (zatečene cijene ).

III

Mjere neposredne kontrole iz tačke II. ove Odluke odnose se na proizvode u nadležnosti kantona, grada i općine propisane članom 9. Zakona o kontroli cijena, kao i na ostale osnovne životne namirnice i osnovne higijenske potrepštine, koje prodaju privredna društva, pravna i fizička lica koja obavljaju trgovinu na veliko i trgovinu na malo.

IV

Privredna društva i druga pravna i fizička lica koja obavljaju trgovinu na veliko i trgovinu na malo, obavezna su za proizvode navedene u Listi, koja je sastavni dio ove Odluke, primjenjivati cijene na nivou zatečenosti na dan 05.03.2020. godine.

V

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke obavijestiti Parlament Federacije Bosne i Hercegovine o mjerama neposredne kontrole.

VI

Za realizaciju i nadzor nad provođenjem ove Odluke zadužuju se federalna, kantonalna, gradska i općinska inspekcija.

VII

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti u "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine".

VIII

Ova Odluka će biti objavljena putem printanih i elektronskih sredstava informisanja.

 

 

Ako primjetite povećanje cijena na tržištu, čime se krši ova Odluka, možete prijaviti:

 

FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE SARAJEVO

Sektor za žalbe i pravnu zaštitu

Tel.: 033 563 350,

Fax:033 563 351

Telefon za prijavu: 033 226 64