• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  17.03.2020

Otkazuje se Javna rasprava na Nacrt „Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji općine Maglaj za 2020. godinu“

 

Obaviještavamo sve građane općine Maglaj da se otkazuje Javna rasprava na Nacrt „Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji općine Maglaj za 2020. godinu“ koja je bila zakazana za 18.03.2020. godine (srijeda) u 12,00 sati u sali Općinskog vijeća Maglaj.

Naredbom Kriznog štaba ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, broj: 11-33-1335-28/20 od 16.03.2020. godine, a koja se odnosi na novo nastalu situaciju pojava oboljelih od koronavirusa u Bosni i Hercegovini, istom je zabranjeno svako javno okupljanje građana na području Zeničko-dobojskog kantona.

U skladu sa navedenom Naredbom Kriznog štaba, a u cilju sprećavanja širenja zaraze od koronavirusa, obavještavamo poljoprivredne proizvođače, nosioce poljoprivrednih gazdinstava, predstavnike zemljoradničkih zadruga i udruženja građana poljoprivrednih proizvođača, kao i ostale građane koji smatraju da mogu pomoći u procesu davanja primjedbi i prijedloga na Nacrt „Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji općine Maglaj za 2020. godinu“ da to mogu uraditi dostavom na mailove: sadka.huskic@maglaj.ba i ferhat.bradaric@maglaj.ba ili dostavom istih u pisanoj formi putem Pisarnice Općine Maglaj.

Krajnji rok za dostavu pisanih prijedloga, primjedbi i sugestija na Nacrt Programa je 25.03.2020. godine (srijeda) do 16,00 sati

Nacrt „Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji općine Maglaj za 2020. godinu“ je objavljen na web stranici Općine www.maglaj.ba i dostupan je u Općini Maglaj kancelarija broj 40.