• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  12.03.2020

OBAVIJEST-UPOZORENJE

 

Cijeneći svu situaciju u vezi sa koronavirusom, uzimajući u obzir da je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju, poštujući preporuke Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, za praćenje koronavirusa, kojim se između ostalog, nalaže poduzimanje mjera radi sprečavanja ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane navedenim virusom, uz pridržavanje protivepidemijskih mjera, obaveza je svih stanovnika povećati mjere opreza.

Posebno, obaveza je u svim objektima, gdje se okuplja veći broj osoba, maksimalno pojačati  svakodnevno,  provođenje osnovnih, sanitarno –tehničkih uvjeta, obavezne preventivne dezinfekcije, kao posebne mjere zaštite stanovništva od zaraznih bolesti .

Naprijed navedeno se prvenstveno odnosi na:

*Ugostiteljske objekte, objekte prehrane, kuhinje, trgovačke objekte, tržne centre, objekte za skladištenje i promet životinjskih namirnica i sirovina za njihovu proizvodnju (klaonice, mljekare, prodavnice mesa, pekare...),

*Objektima odgojno-obrazovnih ustanova (obdaništa, osnovne i srednje škole...),

*Objekti namijenjeni za smještaj većeg broja ljudi: socijalne ustanove, sve javne ustanove,

*U svim objektima zdravstvenih ustanova ( JU Dom zdravlja, privatne ordinacije...),

*Objektima javnog prevoza putnika (željeznička i autobuska stanica), kao i u svim sredstvima javnog saobraćaja (posebno higijena sjedišta, rukohvata...),

*Objektima i mjestima za javna okupljanja ljudi (kinodvorane, objekti MUP-a, banke, šalter sale...).

*U svim drugim objektima u kojima se obavlja društvena ili javna djelatnost.

*Provođenje preventivne dezinfekcije obaveza je vlasnika ili korisnika naprijed navedenih objekata i prostora.

Sanitarna inspekcija će svakodnevno vršiti kontrolu provođenja naprijed navedenih mjera i prema svima koji se ne budu pridžavali, odnosno ne budu provodili sve sanitarno-higijenske mjere biće poduzete zakonom predviđene mjere.