• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  05.12.2012

Obavijest o prezentaciji IFAD-ovog projekta

Bosna i Hercegovina je zaključila kreditni sporazum sa Međunarodnim fondom za poljoprivredni razvoj (IFAD) i OPEC fondom za međunarodni razvoj (OFID) u svrhu implementacije Projekta poboljšanja životnih uvjeta na selu (Rural Livelhoods Development Projekt; RLDP – IFAD Lo 772-BA; Ofid Lo 1322-P).

Sredstva projekta su namijenjena za financiranje sljedećih aktivnosti:
a) podrška izgradnji i jačanju kapaciteta udruženja/udruga poljoprivrednika i poljoprivrednih zadruga,
b) podrška agrobiznisu (malim i srednjim poduzećima),
c) izgradnja i obnova ruralne infrastrukture za povezivanje sa tržištem, te
d) kreditiranje farmera, malih i srednjih poduzeća (MiSP) u ruralnim područjima.

Pošto je Općina Maglaj jedna od petnaest općina u Federaciji BiH koje su ušle o ovaj projekt planirana je prezentacija potencijalnim korisnicima projektnih usluga sa područja naše Općine.

Ovim putem pozivamo sve poljoprivredne proizvođače i ostale zainteresirane građane da dana 14.12.2012. godine (petak) sa početkom u 13:30 sati, u Sali Općinskog vijeća Maglaj, prisustvuju prezentaciji Projekta poboljšanja životnih uvjeta na selu - RLDP (IFAD Lo 772 BA).