• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  21.02.2020

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 

Pozivamo sve zainteresirane na javnu raspravu o Nacrtu Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju koja će se održati  26.02.2020. godine ( srijeda ) sa početkom u 11,00 sati u sali Općinskog vijeća JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ u Maglaju.

Skupština Kantona je na svojoj 18. Sjednici, od 07.02.2020. godine, razmatrala i utvrdila Nacrt Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, te isti uputila u proceduru javne rasprave.

Cilj javne rasprave jeste da se o njihovim predviđenim i predloženim rješenjima obavi cjelovita javna rasprava u svih deset općina, Gradu Zenici i Gradu Visokom na području Zeničko- dobojskog kantona, uz aktivno sudjelovanje građana, predstavnika predškolskih i drugih odgojno-obrazovnih ustanova, naučnih institucija, predstavnika političkih stranaka, predstavnika udruženja građana, kao i svih drugih ztainteresiranih subjekata.

 Nacrt Zakona možete preuzeti OVDJE.