• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  20.02.2020

Pregled infrastrukturnih radova

 

*Nastavljaju se radovi na sanaciji i rekonstrukciji puta u Gornjoj Kosovi od nedavno saniranog klizišta prema kamenolomu, u dužini od 325 metara i širine 3,5 metra.

*U toku su radovi na izgradnji dijela primarne vodovodne mreže u MZ Misurići.

*U završnoj fazi su radovi na rekonstrukciji dijela postojećih vodovoda Stijene-Šljuke-Korita u MZ Čobe.

*U završnoj fazi su i radovi na sanaciji gradske vodovodne mreže u ulicama Civilnih žrtava rata i u Zeničkoj ulici.

__________________________________________________________________________________________________________________

*Uskoro počinju radovi na sanaciji i rekonstrukciji lokalnog puta Borik- Gračin brijeg u dužini od 743 metra.

*Uskoro počinju radovi na sanaciji vodozahvata u MZ Domislica.

*Uskoro počinju radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u Poljicu.