• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  19.02.2020

Federalni zavod za statistiku: Obavještenje

 

Iz Federalnog zavoda za statistiku obavještavaju da će se u periodu od 17.02.2020. godine, u trajanju 22 dana, u okviru projekta "Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak", a u skladu sa Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine ( Službeni glasnik BiH 26/04 i 42/04 ) i Zakonom o statistici u Federaciji BiH ( "Službene novine Federacije BIH" br. 63/03 i 9/09 ) na teritoriji općine Maglaj provesti anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka.

Anketiranje će za potrebe statističkih institucija u Bosni i Hercegovini provoditi akreditovani anketari koje angažuje istraživačka agencija Prism Research iz Sarajeva za potrebe zvaničnih statitstičkih institucija u Bosni i Hercegovini.

Anketiranje će se provoditi u većini općina Bosne i Hercegovine prema odabranom uzorku.

Prema Zakonu o statistici BiH, Zakonu o statistici u Federaciji BiH i Zakonu o zaštiti ličnih podataka, statističke institucije Bosne i Hercegovine garantuju punu povjerljivost podataka.