• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  18.02.2020

Javni poziv za dostavljanje aplikacije za sufinansiranje zapošljavanja

 

Obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače sa područja općine Maglaj da je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Sarajevo, objavilo Javni poziv za dostavljanje aplikacije za sufinansiranje zapošljavanja na osnovu Kreditnog sporazuma između IFAD-a i Bosne i Hercegovine, te Projektnog sporazuma između IFAD-a i Federacije BiH, gdje je osnovni cilj Pojekta smanjenje siromaštva, a dio sredstava namjenjen je podršci u zapošljavanju mladih i žena kako bi se i na taj način direktno doprinijelo osnovnom cilju.

Ciljne kategorije su žene starosti do 55 godina i mladi do 35 godina, a koji su zasnovali radni odnos tokom 2020. godine ( do utroška sredstava).

Korisnici Programa sufinansiranja zapošljavanja žena i mladih u ruralnim područjima mogu biti subjekti koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa, a registrovani su u Federaciji BiH za sljedeće djelatnosti:

  • *Registrovana poljoprivredna gazdinstva i poljoprivredni obrti,
  • *Poljoprivredne zadruge,
  • *Udruženja koja se bave otkupom poljoprivrednih proizvoda

Programom je predviđeno sufinansiranje dijela troškova za isplatu obaveznih doprinosa za novozaposlene osobe sa iznosom do 200,00 KM mjesečno po jednoj osobi za 12 mjeseci.

Subjekti registrovani u Federaciji BiH koji vrše zapošljavanje osoba iz ciljanih kategorija, vrše prijavu za učešće u Programu dostavljanjem sljedećih dokumenata:

  • *popunjen prijavni obrazac,
  • *popunjena Lista novouposlenih osoba,
  • *ovjerena kopija rješenja o registraciji djelatnosti i
  • *dokaz o izmirenim porezima i doprinosima.

Rok za dostavljanje aplikacije je 1. mart 2020. godine .

Tekst Javnog poziva sa detaljnim kriterijima i potrebnom dokumentacijom možete pronaći na službenoj stranici fmpvspcu.ba i u prilogu: 

*Poziv

*Prijavni obrazac

Za sve dodatne informacije možete se obratiti i u zgradi Općine Maglaj Šalter sala, šalter broj 3.