• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  04.12.2012

TI BiH prezentirao rezultate projekta MAGG - Općina Maglaj u samom vrhu rangiranja općina BiH.

Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH), u okviru projekta „MAGG- Monitoring i zagovaranje za dobro upravljanje u BiH opštinama“, uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u BiH, prezentirao istraživanja o transparentnosti opština u BiH gdje je Općina Maglaj zauzela mjesto u samom vrhu rangiranja 140 općina u BiH.

Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH), pod pokroviteljstvom Ambasade Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini, u periodu od januara 2012 do augusta 2013, sprovodi projekat MAGG- Monitoring i zagovaranje za dobro upravljanje u BiH općinama koji analizira pet segmenata - rad lokalne skupštine, rad lokalne administracije i načelnika, saradnja općina i institucija civilnog društva, saradnja općina i lokalnih institucija, preduzeća, organizacija i mjesnih zajednica, te postojanje antikorupcionih mehanizama.
Najbolje rangirana jedinica je
1. Banjaluka (76 poena) RS, a slijede je
2. Bijeljina (74 poena) RS,
3. Bihać (70 poena) FBiH
4. Ilidža (70 poena) FBiH,
5. Zavidovići (69 poena) FBiH
6. Maglaj (69 poena) FBiH
Opšti cilj projekta je unapređenje standarda upravljanja, nivoa transparentnosti i odgovornosti u radu lokalnih administracija, na taj način doprinoseći demokratskoj stabilnosti i održivom razvoju u BiH.
Specifični cilj projekta je unaprijediti upravljanje i povećati transparentnost i odgovornost u općinama širom BiH, kroz monitoring politika i praksi, te zagovaranje zasnovano na analizi i istraživanjima. Pored toga, obezbjeđivanjem specijaliziranog znanja za lokalne lidere, građane i organizacije civilnog društva o tome kako da se lokalne vlasti drže odgovornima, a dobro upravljanje unaprijedi, projekt ima za cilj da izgradi kapacitete lokalnih učesnika radi postizanja većeg kvaliteta, učinkovitosti i efektivnosti lokalnih administracija, što će se direktno odraziti na povećanje uključenosti, transparentnosti i odgovornosti.

Izvještaj u cjelosti može se preuzeti ovdje >>> Download