• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  28.01.2020

Pregled infrastrukturnih radova na području općine Maglaj

 

- U toku su pripremni radovi na lokaciji budućeg klizališta u ulici Aleja Ljiljana. O zvaničnom otvorenju, javnost će biti naknadno obavještena.

- U toku su radovi na sanaciji gradske vodovodne mreže u ulicama Civilnih žrtava rata i u Zeničkoj ulici.

- U toku izvođenje završnih radova I faze na izgradnji vanjskog uređenja lokacijskog obuhvata između ulica Sulejman Omerović Car, Aleja Ljiljana i Viteška - parking iza stare Biblioteke.       

- U završnoj fazi je izgradnja vodovoda „Brza voda“ u MZ Jablanica.

-Završeni su radovi na izgradnji prilaznog puta i potpornog zida na ulazu u Tvrđavu.

- Uskoro počinju radovi na rekonstrukciji dijela postojećih vodovoda Stijene-Šljuke-Korita u MZ Čobe.

-Uskoro počinju radovi na izgradnji dijela primarne vodovodne mreže u MZ Misurići.