• Viteška ulica br. 4
 • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  24.01.2020

JU DJEČIJI VRTIĆ MAGLAJ: JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos

 

Na osnovu člana 42. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „Službene novine Zeničko-dobojskog kantona „  broj : 7/10 ), člana 64. Pravila Javne ustanove  „Dječiji vrtić“ Maglaj i Odluke o potrebi prijema radnika broj 19/20 od 22.01.2020.godine, direktorica JU „Dječiji vrtić“ Maglaj raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

 

 1. Spremačica – na određeno vrijeme- jedna godina dana, puno radno vrijeme- 1 izvršilac.

 

Opći uslovi javnog oglasa utvrđeni Zakonom koje kandidati moraju ispunjavati su :

 • *da su državljani Bosne i Hercegovine,
 • *da su stariji od 18 godina,
 • *da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova predviđenih za radno mjesto na koje konkurišu.

 Pored općih uslova predviđenih Zakonom kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove i  to :

 • *kandidati moraju imati završenu osnovnu školu, sa radnim iskustvom na sličnim ili istim poslovima .

Opis poslova za radno mjesto spremačice:

 • *održavanje higijene u radnim sobama i drugim prostorijama Ustanove;
 • *svakodnevno održavanje čistoće i dezinfekcija kuhinjskog i trpezarijskog prostora;
 • *učestvovanje u serviranju i pripremi obroka prema utvrđenom jelovniku;
 • *pranje i peglanje posteljine;
 • *preuzimanje namirnica i kontrolisanje rokova upotrebe;
 • *pridržavanje sanitarno-higijenskih propisa i sprovođenje mjera zaštite;
 • *vođenje potrebne dokumentacije za ulaz hrane u kuhinju i potrošnju hrane.

Uz prijavu na oglas, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova:

-     uvjerenje o državljanstvu ;

-     svjedočanstvo o završenoj osnovnoj  školi ;

-     dokaz o radnom iskustvu ( potvrda,uvjerenje ili sl.);

-     ljekarsko uvjerenje dužan je dostaviti  kandidat koji bude izabran.

 

Dokumenti koji se traže i prilažu treba da budu originali ili ovjerene fotokopije.

Prijave sa dokumentacijom se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu:

JU „Dječiji vrtić“ Maglaj

Civilnih žrtava rata bb

74250 Maglaj

sa naznakom: „ Prijava na javni oglas “ - NE OTVARATI

 

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja oglasa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sa kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uslove i koji dostave uredne i potpune prijave,izvršit će se provjera radnih sposobnosti putem  intervjua.

O vremenu i mjestu obavljanja intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.