• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  10.01.2020

U Općini Maglaj 2019. godine sklopljeno 145 brakova

 

Prema podacima Matičnog ureda Općine Maglaj u 2019. godini sklopljeno je ukupno 145 brakova.U odnosu na prošlu godinu broj u matičnu knjigu vjenčanih smanjen je za 44 sklopljena braka.

„U 2019. godini rođeno je 213 beba, a u 2018. godini broj je iznosio 224. Tokom 2018. godine bilo je 261 upis u matičnu knjigu umrlih, a 2019. godine 287 upisa. Kada je u pitanju trend otpusta iz državljanstva BiH i Federacije BiH vidljivo je iz pokazatelja da je trend značajno u padu. Dakle, prošle godine njih 45 odreklo se državljanstva BiH, a ove godine bilo ih je ukupno 9“, kazala je matičarka Dina Mahmić.