• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  30.11.2012

KONSTITUISANO OPĆINSKO VIJEĆE MAGLAJ

Nakon provedenih lokalnih izbora dana 29.11.2012.godine održana je konstituirajuća sjednica novog saziva Općinskog vijeća.
Na sjednici novoizabrani općinski vijećnici kao i općinski načelnik gospodin Mehmed Mustabašić, su dali i potpisali svečanu izjavu.

Nakon toga pristupilo se izboru predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg/ dopredsjedavajućeg Općinskog vijeća.
Većinom glasova za predsjedavajućeg Općinskog vijeća izabran je gospodin Marko Zelić (HDZ), a za zamjeNika predsjedavajućeg/do predsjedavajućeg izabran je Faruk Hidić, magistar tehničkih nauka iz oblasti elektrotehnike (SBiH), čime je Općinsko vijeće i konstituisano.
Mada je bilo predviđeno održavanje i radnog dijela sjednice sa nekoliko tačaka vijećnici se nisu usaglasili oko održavanja ovog dijela sjednice, pa je ovim i završena konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća.
Za petak, 30.11.2012.godine u 17,00 sati zakazana je sjednica Kolegija Općinskog vijeća na kojoj bi se utvrdio datum i dnevni red održavanja prve radne sjednice.
Download