• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  31.12.2019

O  D  L  U  K  A o produženju vremena korištenja muzike u ugostiteljskim objektima na području općine Maglaj povodom proslave Nove godine

 

Na osnovu člana 41. Statuta Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“, broj:8/07), Načelnik općine Maglaj u dane novogodišnjih praznika, d o n o s i

 

O  D  L  U  K  U

o produženju vremena korištenja muzike u ugostiteljskim

objektima na području općine Maglaj povodom proslave Nove godine

                                                      

član 1.

Odobrava se vlasnicima ugostiteljskih objekata na području općine Maglaj, korištenje muzike:

  • *do 05,00 sati u noći sa 31.12. na 01.01.2020. godine
  • *do 02,00 sata u noći sa 01.01. na 02.01.2020. godine

      

član 2. 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O  b  r  a  z  l  o  ž  e  nj  e

Vlasnici ugostiteljskih objekata na području općine Maglaj podnijeli su zahtjeve Načelniku općine da im se odobri produženje korištenja muzike do 05,00 sati u novogodišnjoj noći i do 02,00 sata u noći sa 01.01. na 02.01.2020. godine, s obzirom da je po važećoj Odluci o radnom vremenu korištenje muzike ograničeno do 23,00 sata. 

Produženje se odobrava zbog novogodišnjih praznika i organizovanih zajedničkih dočeka Nove godine u okviru ugostiteljskih objekata.

Razmatrajući podneseni zahtjev Načelnik općine donio je Odluku kao u izreci, uz obavezno poštivanje Odluke o javnom redu i miru, i ostalih zakonskih propisa.