• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  23.11.2012

ZAKAZNA KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA MAGLAJ

Za dan četvrtak, 29.11.2012.godine u 16,00 sati zakazano je održavanje konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća u novom sazivu.

Predviđeno je da nakon verifikacije mandata novoizabrani vijećnici daju svečanu izjavu .Nakon toga pristupit će se imenovanju Komisije za izbor i imenovanje koja će provesti proceduru izbora novog predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća.

U radnom dijelu sjednice Općinsko vijeće će razmatrati nekoliko tačaka koje se odnose na izvještaj i nacrt Budžeta za narednu godinu, te nekoliko zahtjeva za dobijanje saglasnosti na istražne i istražno eksploatacione radove koji se odnose na otvaranje rudnika Brezove Dane i kamenolom u Donjem Rakovcu.