• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  25.12.2019

Sutra Susret Načelnika Općine sa dijasporom

 

Poštovani sugrađani,

Zadovoljstvo nam je pozvati vas na godišnji susret načelnika općine sa dijasporom, koji će se održati 26. decembra 2019. godine sa početkom u 11,00 sati u sali JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“.

 

10:30-11:00 Okupljanje učesnika

11:00- 12:00 Obraćanja i prezentacije

 *Film o Maglaju

*Uvodno obraćanje načelnika općine g.Mirsada Mahmutagića

*Obraćanje gostiju

*Prezentacija investicionih potencijala Maglaja i uticaj dijaspore na lokalni razvoj

*Komunikacija Općine Maglaj sa dijasporom

12:00 Pitanja, prijedlozi, sugestije-diskusije

12:30 Osvježenje i zajedničko druženje

13:00 B2B sastanci zainteresiranih predstavnika dijaspore sa domaćim partnerima

*Otvoreno sa načelnikom općine- B2B sastanci